tjänster

Underhållsverkning

Pris

hovar < 14 cm

400 Kr

stor häst (ardenner, shire.t.ex)

600 Kr

Tillägg

försvårad verkning

(överväxt hov, svårhanterad häst)

200 kr

behandling av röta eller hålvägg

100 kr

blöta/leriga ben/hovskägg

150 kr

resor

20 kr/mil

Verkning


Jag erbjuder verkning och hovvård av friska hovar enligt SANHCP metoden.

En underhållsverking tar mellan 30 och 45 minuter i vanligt fall.
Vid avvikelse debiterar jag tilllägg enigt nedan för att kompenserar förhöjt slitage på mig och mina verktyg.
Kontakta mig för mer info.

Foderstatanalys och anpassning av barfotaboots

Kontakta mig för mer info.


partner