härliga hovar

tjänster

Underhållsverkning

Pris

hovar < 14 cm

400 Kr

stor häst (ardenner, shire.t.ex)

600 Kr

Tillägg

försvårad verkning

(överväxt hov, svårhanterad häst)

200 kr

Blöta/leriga ben/hovskägg

150 kr

Resor

20 kr/mil

Foderstatanalys och anpassning av barfotaboots

Kontakta mig för mer info.


Verkning


Jag erbjuder verkning av friska hovar enligt SANHCP metoden.

En underhållsverking tar mellan 30 och 45 minuter i vanligt fall.
Vid avvikelse debiterar jag tilllägg enigt nedan för att kompenserar förhöjd slitage på mig och mina verktyg.
Kontakta mig för mer info.

partner