Ett mästerverk av naturenHovens mekanik är hästens stöddämpning. När hästen läggar vikt på hoven trycks den elastiska putan ihop mellan kronbenet och strålen.  Då måste putan vidga sig åt sidorna istället och trycka ut hovbrosket mot traktdelarna och hovväggen. Detta gör att hoven vidgar sig. När trycket upphör, dvs när hästen lyfter på hoven återgår den till sin normala form och läge. 

Denna utvidning har också en viktig funktion i hästens blodcirkulation.  Hoven arbetar som en blodpump. När den belastas pressas blod från de  små kärlen upp i de större venerna som går till hjärtat.  Det är alltså viktigt med en väl fungerande hovmekanism både för stöddämpning och syre- och näringstillförsel till hoven samt cirkulationen i benen.

Att applicerar en statisk sko på hoven tar bort dess förmåga att vidga sig. 

Följderna blir en markant försämring av hovens funktionen.

hästens hov

- Att sko en häst innebär i praktiken att tar bort viktiga delar av dess ursprungsfunktion och öka risk för skador.

partner